Položky v košíku:  0

    žiadne záznamy

Burbegel plus 1l

Burbegel plus 1l

Burbegel plus 1l

8,80 s DPH

Dezinfekcia rúk a povrchov 1l (70% alkohol)
Kód:  11124
Výrobca/dodávateľ:  BGV, s.r.o.
Dostupnosť:  Máme na sklade

Pridať do košika

DARČEK- rozprašovač 120ml 

BURBEGEL plus je univerzálny tekutý prípravok na báze alkoholu, určený na rýchle a bezpečné čistenie. Prípravok obsahuje ako účinné látky ETANOL (min. 70% v/v), ajatín glycerín.

Návod na použitie:
Koncentrovaný prípravok naneste na ošetrované povrchy, nechajte pôsobiť po dobu minimálne 30 sekúnd a následne nechajte voľne uschnúť.

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minúť ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní vodou.
Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Uchovávajte mimo dostahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčite. Skladujte na oddelenom a na to určenom mieste.
Skladujte v originálnom, dobre uzatvorenom obale na chladnom a dobre vetranom mieste pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

 

VÝHODY:
• vhodný na okamžité použitie
• rýchlo schne a nezanecháva fľaky
• vysoký obsah etanolu

• vynikajúci okamžitý efekt
• bez farieb a parfémov
• vhodný na čistenie rúk bez mydla a vody
• široké spektrum pôsobenia
• účinný proti baktériám, vírusom a pliesňam

Partneri