Položky v košíku:  0

    žiadne záznamy

Lekáreň na Korze 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vo verejnej lekárni:
Lekáreň na korze, Záporožská 7, 851 01 Bratislava, (licencia č. 104324/2005 - ZDR)
Kód poskytovateľa: P63160160301 

Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia na poskytovanie internetového výdaja: 3.12.2012

 
Držiteľ povolenia a prevádzkovateľ:
hc&ph, s.r.o., Záporožská 7, 851 04 Bratislava, IČO 35927780, DIČ 2021988386,
IČ DPH SK2021988386, zapísaná v OR SR Okr. súdu Bratislava 1, Odd.: Sro,
vložka č.35430/B


Otváracie hodiny:
Pondelok:   07.30 - 18.30
Utorok:       
07.30 - 18.30
Streda:       
07.30 - 18.30
Štvrtok:       
07.30 - 18.30
Piatok:        
07.30 - 18.30
Sobota:      
08.00 - 12.30
Nedeľa:
       zatvorené

Partneri