Položky v košíku:  0

    žiadne záznamy

Právne ustanovenia 

Prevádzkovateľom servera www.mojelieky.sk je:

hc&ph s.r.o.

Záporožská 7, 851 04 Bratislava,
IČO:35927780, DIČ: 2021988386, IČ DPH: SK2021988386
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.:35430/B

 

Osobné údaje

Informácia dotknutej osobe (podľa §10 zák. č. 428/2002 Z.z.)

  • Všetky osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR.
  • Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane, okrem zmluvných prepravcov, ktorým sú poskytnuté informácie len v rozsahu potrebnom k bezproblémovému doručeniu zásielok.
  • Údaje o nákupoch a správaní zákazníkov budú použité len pre zákonné potreby prevádzkovateľa serveru.

 

Copyright

  • Tento server je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály sú majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

 

Zodpovednosť za informácie

  • Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti, či chyby.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, ktoré vznikli použitím informácií získaných prostredníctvom prevádzkovateľa serveru.
  • Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.

Partneri