Položky v košíku:  0

    žiadne záznamy

Peľová situácia v Bratislave od 23.8. do 29.8.2021 (34. týždeň) 

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané vysoké hodnoty peľových zŕn pŕhľavovitých rastlín a spór vzdušných húb rodu Cladosporium a Alternaria. Ostatné pozorované taxóny dosiahli len nízke koncentrácie. V ovzduší sa budú naďalej vyskytovať peľové zrná pŕhľavovitých rastlín, ambrózie, paliny a chmeľu, prípadne bylín čeľade Chenopodiaceae.

PDF verzia (1,2MB)

po kliknutí na obrázok sa otvorí zväčšená verzia
 

Peľová situácia v Bratislave (34.týždeň) 

 

 

 

Spracované zo zdroja: www.uvzsr.sk. Monitorovacia stanica: ÚVZ SR Bratislava,Trnavská cesta 52

 

 

 

Partneri